ФАЙЛОВЕПротокол F5 - 4кръг - 2015 година - Каварна

Протокол F5 - 2кръг - 2015 година - Габрово

Протокол F5 - 1кръг - 2015 година - Казанлък

Регламент БФКС за 2011 година

Старт - Expert2 23-25.07.2010г.

Старт - Expert1 23-25.07.2010г.

Покана - 23-25.07.2010г.

Демонстрации 1 - 17.04.2010г.

Демонстрации 2 - 17.04.2010г.

Подготовка - 24.04.2010г.

Харманли - 2010г. EKO START

Програма 23 - 25.07.2010г.

Регламент 23 - 25.07.2010г.

Отчет

Упътване TH9X V2

Самолети-чертежиEzFly_Model