ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ ГАБРОВОПОКАНАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Управителният съвет на „СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ ГАБРОВО”, Ви кани на редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 22.02.2021 година /понеделник/ от 18:00 часа, в седалището на сдружението, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет и Председателя на УС за 2020 година, и освобождаване на членовете на УС и Председателя от отговорност.
2. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за 2020 година.
3. Приемане на програма за дейността през 2021 година и Бюджет за 2021 година..

Поканват се членовете на сдружението или техни упълномощени представители. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението, както в седалището на Сдружението, така и на адрес гр. Габрово, ул. Орловска 29.